Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk udsagnsord: set down

1. set down (om kommunikation) put down in writing; of texts, musical compositions, etc.


Termer med samme betydning (synonymer)get down, put down, write down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerwrite


Mere specifikke termerdash down, dash off, notate, note, take down, transcribe

2. set down (om bevægelse) reach or come to rest


Eksempler med tilsvarende betydningThe bird landed on the highest branch.
The plane landed in Istanbul.


Eksempler på anvendelseThe airplane is sure to set down


Termer med samme betydning (synonymer)land


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerarrive, come, get


Mere specifikke termeralight, beach, belly-land, crash land, debark, disembark, force-land, light, perch, port, set down, touch down, undershoot

3. set down (om relation) put or settle into a position


Eksempler med tilsvarende betydningThe hotel was set down at the bottom of the valley.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerlay, place, pose, position, put, set

4. set down (om relation) cause to sit or seat or be in a settled position or place


Eksempler med tilsvarende betydningSet down your bags here.


Termer med samme betydning (synonymer)place down, put down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerlay, place, pose, position, put, set


Mere specifikke termerflump, plank, plonk, plop, plump, plump down, plunk, plunk down

5. set down (om bevægelse) go ashore


Eksempler med tilsvarende betydningThe passengers disembarked at Southampton.


Termer med samme betydning (synonymer)debark, disembark


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerland, set down


Termer med modsat betydning (antonymer)embark, ship

6. set down (om relation) leave or unload


Eksempler med tilsvarende betydningUnload the cargo.
Drop off the passengers at the hotel.


Termer med samme betydning (synonymer)discharge, drop, drop off, put down, unload


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerdeliver


Mere specifikke termerair-drop, wharf

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk