Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: pledge

1. pledge (om forhold) a deposit of personal property as security for a debt


Eksempler med tilsvarende betydningHis saxophone was in pledge.


Mindre specifikke termersecurity interest


Mere specifikke termerpawn

2. pledge (om person) someone accepted for membership but not yet fully admitted to the group


Mindre specifikke termerfellow member, member

3. pledge (om mad) a drink in honor of or to the health of a person or event


Termer med samme betydning (synonymer)toast


Mindre specifikke termerdrink

4. pledge (om kommunikation) a binding commitment to do or give or refrain from something


Eksempler med tilsvarende betydningAn assurance of help when needed.
Signed a pledge never to reveal the secret.


Termer med samme betydning (synonymer)assurance


Mindre specifikke termercommitment, dedication


Mere specifikke termerguarantee, guarantee, plight, troth, vow, warrant, warrantee, warranty


Engelsk udsagnsord: pledge

1. pledge (om kommunikation) promise solemnly and formally


Eksempler med tilsvarende betydningI pledge that I will honor my wife.


Eksempler på anvendelseThey pledge to move


Termer med samme betydning (synonymer)plight


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerassure, promise


Mere specifikke termercovenant, covenant, guarantee, vouch, vow

2. pledge (om forhold) pay (an amount of money) as a contribution to a charity or service, especially at regular intervals


Eksempler med tilsvarende betydningI pledged $10 a month to my favorite radio station.


Termer med samme betydning (synonymer)subscribe


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdonate

3. pledge (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) propose a toast to


Eksempler med tilsvarende betydningLet us toast the birthday girl!.
Let's drink to the New Year.


Termer med samme betydning (synonymer)drink, salute, toast, wassail


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerhonor, honour, reward


Mere specifikke termergive


Kan forårsagebooze, drink, fuddle

4. pledge (om kommunikation) give as a guarantee


Eksempler med tilsvarende betydningI pledge my honor.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercharge, consign


Mere specifikke termercollateralize, give, hypothecate

5. pledge (om kommunikation) bind or secure by a pledge


Eksempler med tilsvarende betydningI was pledged to silence.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP


Mindre specifikke termerbind, hold, obligate, oblige

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk