Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: bind

1. bind (om erkjendelse) something that hinders as if with bonds


Mindre spesifikke uttrykkbalk, baulk, check, deterrent, handicap, hinderance, hindrance, impediment


Engelsk verb: bind

1. bind (om relasjon) stick to firmly


Eksempler med tilsvarende betydningWill this wallpaper adhere to the wall?.


Ord med samme betydning (synonymer)adhere, bond, hold fast, stick, stick to


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkattach


Mere spesifikke uttrykkbind


Utsagnsord med lignende betydningadhere, cleave, cling, cohere, stick

2. bind (om adferd) create social or emotional ties


Eksempler med tilsvarende betydningThe grandparents want to bond with the child.


Ord med samme betydning (synonymer)attach, bond, tie


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkrelate


Mere spesifikke uttrykkbefriend, fixate

3. bind (om relasjon) make fast; tie or secure, with or as if with a rope


Eksempler med tilsvarende betydningThe Chinese would bind the feet of their women.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkattach


Mere spesifikke uttrykkcement, encircle, gird, swaddle, swathe


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unbind

4. bind (om relasjon) wrap around with something so as to cover or enclose


Ord med samme betydning (synonymer)bandage


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfasten, fix, secure

5. bind (om relasjon) secure with or as if with ropes


Eksempler med tilsvarende betydningTie down the prisoners.
Tie up the old newspapers and bring them to the recycling shed.


Eksempler på anvendelseThey want to bind the prisoners


Ord med samme betydning (synonymer)tie down, tie up, truss


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkconfine, hold, restrain


Mere spesifikke uttrykkchain up, faggot, faggot, faggot up, fagot, fagot, hog-tie


Kan forårsakefasten, fix, secure

6. bind (om kommunikasjon) bind by an obligation; cause to be indebted


Eksempler med tilsvarende betydningHe's held by a contract.
I'll hold you by your promise.


Ord med samme betydning (synonymer)hold, obligate, oblige


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Somebody ----s somebody to INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkrelate


Mere spesifikke uttrykkarticle, indent, indenture, pledge, tie down

7. bind (om relasjon) provide with a binding


Eksempler med tilsvarende betydningBind the books in leather.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover


Mere spesifikke uttrykkrebind

8. bind (om relasjon) fasten or secure with a rope, string, or cord


Eksempler med tilsvarende betydningThey tied their victim to the chair.


Ord med samme betydning (synonymer)tie


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkfasten, fix, secure


Mere spesifikke uttrykkband, bind off, cord, gag, knot, lace, lace up, lash, lash together, leash, loop, muzzle, retie, rope, strap, tie up, truss


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unbrace, unlace, untie

9. bind (om endring) form a chemical bond with


Eksempler med tilsvarende betydningThe hydrogen binds the oxygen.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkadhere, bind, bond, hold fast, stick, stick to


Mere spesifikke uttrykkligate


Overordnet kategorichemical science, chemistry

10. bind (i anatomi) cause to be constipated


Eksempler med tilsvarende betydningThese foods tend to constipate you.


Ord med samme betydning (synonymer)constipate


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkindispose


Mere spesifikke uttrykkobstipate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk