Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: sacred text

1. sacred text (om kommunikasjon) writing that is venerated for the worship of a deity


Ord med samme betydning (synonymer)religious text, religious writing, sacred writing


Mindre spesifikke uttrykkpiece of writing, writing, written material


Mere spesifikke uttrykkApocrypha, Bible, Book, Christian Bible, evangel, Good Book, Gospel, Gospels, Holy Scripture, Holy Writ, mantra, Paralipomenon, prayer, psalm, Pseudepigrapha, sacred scripture, sapiential book, scripture, Scripture, service book, Synoptic Gospels, Synoptics, Talmudic literature, Testament, Veda, Vedic literature, wisdom book, wisdom literature, Word, Word of God


Eksempler på mere spesifikke uttrykkAdi Granth, al-Qur'an, Avesta, Bhagavad-Gita, Bhagavadgita, Book, Book of Mormon, Gemara, Gita, Granth, Granth Sahib, Hagiographa, Hebrew Scripture, Ketubim, Koran, Laws, Mahabharata, Mahabharatam, Mahabharatum, Mishna, Mishnah, Nebiim, Pentateuch, Prophets, Psalm, Quran, Tanach, Tanakh, Torah, Torah, Upanishad, Writings, Zend-Avesta

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk