Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: evangel

1. evangel (om kommunikasjon) the four books in the New Testament (Matthew, Mark, Luke, and John) that tell the story of Christ's life and teachings


Ord med samme betydning (synonymer)Gospel, Gospels


Mindre spesifikke uttrykkreligious text, religious writing, sacred text, sacred writing


Mere spesifikke uttrykkWord of God


Eksempler på mere spesifikke uttrykkGospel According to John, Gospel According to Luke, Gospel According to Mark, Gospel According to Matthew, Gospel of Luke, John, Luke, Mark, Matthew


Omfatter disse spesifikke uttrykkSynoptic Gospels, Synoptics


Omfatter disse overordnede uttrykkeneNew Testament

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk