Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Writings

1. Writings (om kommunikasjon) the third of three divisions of the Hebrew Scriptures


Ord med samme betydning (synonymer)Hagiographa, Ketubim


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkreligious text, religious writing, sacred text, sacred writing


Omfatter disse spesifikke uttrykk1 Chronicles, 2 Chronicles, Book of Daniel, Book of Ecclesiastes, Book of Esther, Book of Ezra, Book of Job, Book of Lamentations, Book of Nehemiah, Book of Proverbs, Book of Psalms, Book of Ruth, Book of the Prophet Daniel, Canticle of Canticles, Canticles, Daniel, Ecclesiastes, Esther, Ezra, I Chronicles, II Chronicles, Job, Lamentations, Nehemiah, Proverbs, Psalms, Ruth, Song of Solomon, Song of Songs


Omfatter disse overordnede uttrykkeneHebrew Scripture, Tanach, Tanakh

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk