Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: sapiential book

1. sapiential book (om kommunikasjon) any of the biblical books (Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus) that are considered to contain wisdom


Ord med samme betydning (synonymer)wisdom book, wisdom literature


Mindre spesifikke uttrykkreligious text, religious writing, sacred text, sacred writing


Omfatter disse spesifikke uttrykkBen Sira, Book of Ecclesiastes, Book of Proverbs, Canticle of Canticles, Canticles, Ecclesiastes, Ecclesiasticus, Proverbs, Sirach, Song of Solomon, Song of Songs, Wisdom, Wisdom of Jesus the Son of Sirach, Wisdom of Solomon

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk