Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: goose

1. goose (om dyr) web-footed long-necked typically gregarious migratory aquatic birds usually larger and less aquatic than ducks


Mindre spesifikke uttrykkanseriform bird


Mere spesifikke uttrykkAnser anser, Anser cygnoides, barnacle, barnacle goose, blue goose, brant, brant goose, Branta canadensis, Branta leucopsis, brent, brent goose, Canada goose, Canadian goose, Chen caerulescens, Chinese goose, gander, gosling, graylag, graylag goose, greylag, greylag goose, honker


Omfatter disse spesifikke uttrykkgoose, goose down


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAnatidae, family Anatidae, gaggle

2. goose (om person) a man who is a stupid incompetent fool


Ord med samme betydning (synonymer)bozo, cuckoo, fathead, goof, goofball, jackass, twat, zany


Mindre spesifikke uttrykkfool, muggins, sap, saphead, tomfool

3. goose (om mat) flesh of a goose (domestic or wild)


Mindre spesifikke uttrykkpoultry


Omfatter disse overordnede uttrykkenegoose


Engelsk verb: goose

1. goose (om relasjon) pinch in the buttocks


Eksempler med tilsvarende betydningHe goosed the unsuspecting girl.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykknip, pinch, squeeze, tweet, twinge, twitch

2. goose (om relasjon) prod into action


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkegg on, incite, prod

3. goose (om relasjon) give a spurt of fuel to


Eksempler med tilsvarende betydningGoose the car.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpump

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk