Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: dub

1. dub (om erkjendelse) the new sounds added by dubbing


Mindre spesifikke uttrykkauditory sensation, sound


Engelsk verb: dub

1. dub (om kommunikasjon) give a nickname to


Eksempler på anvendelseThey dub him "Bobby"


Ord med samme betydning (synonymer)nickname


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something


Mindre spesifikke uttrykkcall, name

2. dub (om kommunikasjon) provide (movies) with a soundtrack of a foreign language


Eksempler på anvendelseSam and Sue dub the movie


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykksynchronise, synchronize


Kan forårsakeinterpret, render, translate


Overordnet kategorifilm, flick, motion picture, motion-picture show, movie, moving picture, moving-picture show, pic, picture, picture show

3. dub (om adferd) raise (someone) to knighthood


Eksempler med tilsvarende betydningThe Beatles were knighted.


Ord med samme betydning (synonymer)knight


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkennoble, entitle, gentle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk