Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: flavoring

1. flavoring (om mat) something added to food primarily for the savor it imparts


Ord med samme betydning (synonymer)flavorer, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Mindre spesifikke uttrykkfixings, ingredient


Mere spesifikke uttrykkail, almond extract, anchovy paste, angelica, anise, anise seed, aniseed, benniseed, bouillon cube, caraway seed, cardamom, cardamon, cardamum, cassareep, cayenne, cayenne pepper, celery salt, celery seed, chili powder, cola extract, common salt, condiment, coriander, coriander seed, curry powder, dill seed, fennel seed, fenugreek, fenugreek seed, garlic, garlic chive, garlic salt, ginger, gingerroot, herb, juniper berries, lemon extract, lemon oil, mocha, monosodium glutamate, MSG, mustard seed, nasturtium, oil of wintergreen, onion salt, paprika, pepper, peppercorn, peppermint oil, poppy seed, red pepper, saffron, salt, sassafras, seasoned salt, sesame seed, sour salt, spearmint oil, spice, sweetener, sweetening, table salt, turmeric, vanilla, vanilla bean, vanilla extract, wintergreen oil

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk