Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: celery seed

1. celery seed (om mat) seed of the celery plant used as seasoning


Mindre spesifikke uttrykkflavorer, flavoring, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Omfatter disse overordnede uttrykkeneApium graveolens dulce, celery, cultivated celery

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk