Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk adjektiv: vanilla

1. vanilla flavored with vanilla extract


Eksempler med tilsvarende betydningHe liked vanilla ice cream.

2. vanilla plain and without any extras or adornments


Eksempler med tilsvarende betydningThe most common type of bond is the straight or plain vanilla bond.
The basic car is known as the vanilla version.


Uttrykk med lignende betydningplain


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fancy


Engelsk substantiv: vanilla

1. vanilla (om plante) any of numerous climbing plants of the genus Vanilla having fleshy leaves and clusters of large waxy highly fragrant white or green or topaz flowers


Mindre spesifikke uttrykkorchid, orchidaceous plant


Mere spesifikke uttrykkvanilla orchid, Vanilla planifolia


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Vanilla

2. vanilla (om mat) a flavoring prepared from vanilla beans macerated in alcohol (or imitating vanilla beans)


Ord med samme betydning (synonymer)vanilla extract


Mindre spesifikke uttrykkflavorer, flavoring, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenevanilla bean

3. vanilla (om erkjendelse) a distinctive fragrant flavor characteristic of vanilla beans


Mindre spesifikke uttrykkflavor, flavour, nip, relish, sapidity, savor, savour, smack, tang

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk