Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: wintergreen oil

1. wintergreen oil (om mat) oil or flavoring obtained from the creeping wintergreen or teaberry plant


Ord med samme betydning (synonymer)oil of wintergreen


Mindre spesifikke uttrykkflavorer, flavoring, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenebirch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil


Vedrørende disse overordnede uttrykkenecheckerberry, creeping wintergreen, Gaultheria procumbens, ground-berry, groundberry, mountain tea, teaberry, wintergreen

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk