Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: spice

1. spice (om masse eller substans) aromatic substances of vegetable origin used as a preservative


Mindre spesifikke uttrykkpreservative


Mere spesifikke uttrykkstacte

2. spice (om mat) any of a variety of pungent aromatic vegetable substances used for flavoring food


Mindre spesifikke uttrykkflavorer, flavoring, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Mere spesifikke uttrykkallspice, Chinese anise, cinnamon, clove, fennel, five spice powder, ginger, mace, nutmeg, powdered ginger, star anise, star aniseed

3. spice (om egenskap) the property of being seasoned with spice and so highly flavored


Ord med samme betydning (synonymer)spicery, spiciness


Mindre spesifikke uttrykktaste property


Mere spesifikke uttrykkbite, hotness, nip, pepperiness, piquance, piquancy, piquantness, pungency, raciness, sharpness, tang, tanginess, zest


Engelsk verb: spice

1. spice (om endring) make more interesting or flavorful


Eksempler med tilsvarende betydningSpice up the evening by inviting a belly dancer.


Ord med samme betydning (synonymer)spice up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykksalt

2. spice (om oppfatninger) add herbs or spices to


Ord med samme betydning (synonymer)spice up, zest


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkflavor, flavour, season


Mere spesifikke uttrykkginger, pepper


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk