Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: peppermint oil

1. peppermint oil (om mat) oil from the peppermint plant used as flavoring


Mindre spesifikke uttrykkflavorer, flavoring, flavourer, flavouring, seasoner, seasoning


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenementhol


Vedrørende disse overordnede uttrykkeneMentha piperita, peppermint, peppermint, peppermint candy

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk