Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk adjektiv: damn

1. damn used as expletives


Eksempler med tilsvarende betydningOh, damn (or goddamn)!.


Ord med samme betydning (synonymer)goddamn


Uttrykk med lignende betydningcursed, curst


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)blessed, blest

2. damn expletives used informally as intensifiers


Eksempler med tilsvarende betydningHe's a blasted idiot.
It's a blamed shame.
A blame cold winter.
Not a blessed dime.
I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if I'll do any such thing.
He's a damn (or goddam or goddamned) fool.
A deuced idiot.
An infernal nuisance.


Ord med samme betydning (synonymer)blame, blamed, blasted, blessed, damned, darned, deuced, goddam, goddamn, goddamned, infernal


Uttrykk med lignende betydningcursed, curst


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)blessed, blest


Engelsk substantiv: damn

1. damn (om egenskap) something of little value


Eksempler med tilsvarende betydningHis promise is not worth a damn.
Not worth one red cent.
Not worth shucks.


Ord med samme betydning (synonymer)darn, hoot, red cent, shit, shucks, tinker's dam, tinker's damn


Mindre spesifikke uttrykkineptitude, worthlessness


Engelsk adverb: damn

1. damn extremely


Eksempler med tilsvarende betydningYou are bloody right.
Why are you so all-fired aggressive?.


Ord med samme betydning (synonymer)all-fired, bloody


Overordnet anvendelseintensifier, intensive


Engelsk verb: damn

1. damn (om kommunikasjon) wish harm upon; invoke evil upon


Eksempler med tilsvarende betydningThe bad witch cursed the child.


Ord med samme betydning (synonymer)anathemise, anathemize, bedamn, beshrew, curse, imprecate, maledict


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bless

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk