Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: hail

1. hail (om fenomen) precipitation of ice pellets when there are strong rising air currents


Mindre spesifikke uttrykkdownfall, precipitation


Omfatter disse spesifikke uttrykkhailstone

2. hail (om ting) many objects thrown forcefully through the air


Eksempler med tilsvarende betydningA hail of pebbles.
A hail of bullets.


Mindre spesifikke uttrykkobject, physical object

3. hail (om kommunikasjon) enthusiastic greeting


Mindre spesifikke uttrykkgreeting, salutation


Engelsk verb: hail

1. hail (om kommunikasjon) praise vociferously


Eksempler med tilsvarende betydningThe critics hailed the young pianist as a new Rubinstein.


Eksempler på anvendelseSam and Sue hail the movie


Ord med samme betydning (synonymer)acclaim, herald


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkapplaud

2. hail (om tilstand) be a native of


Eksempler med tilsvarende betydningShe hails from Kalamazoo.


Ord med samme betydning (synonymer)come


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbe


Utsagnsord med lignende betydningcome, derive, descend

3. hail (om kommunikasjon) call for


Eksempler med tilsvarende betydningHail a cab.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcall, send for

4. hail (om kommunikasjon) greet enthusiastically or joyfully


Ord med samme betydning (synonymer)herald


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkgreet, recognise, recognize

5. hail (om vær) precipitate as small ice particles


Eksempler med tilsvarende betydningIt hailed for an hour.


Eksempler på anvendelseIt was hailing all day long


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre spesifikke uttrykkcome down, fall, precipitate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk