Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: derive

1. derive (om erkjendelse) reason by deduction; establish by deduction


Ord med samme betydning (synonymer)deduce, deduct, infer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkconclude, reason, reason out


Mere spesifikke uttrykkelicit, extrapolate, surmise


Overordnet kategorilogic, logical system, system of logic

2. derive (om forhold) obtain


Eksempler med tilsvarende betydningDerive pleasure from one's garden.


Ord med samme betydning (synonymer)gain


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something from somebody


Mindre spesifikke uttrykkobtain


Mere spesifikke uttrykkdraw, reap

3. derive (om endring) come from


Eksempler med tilsvarende betydningThe present name derives from an older form.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkevolve


Utsagnsord med lignende betydningcome, derive, descend

4. derive (om endring) develop or evolve from a latent or potential state


Ord med samme betydning (synonymer)educe


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcreate, make


Mere spesifikke uttrykketymologise, etymologize

5. derive (om tilstand) come from; be connected by a relationship of blood, for example


Eksempler med tilsvarende betydningShe was descended from an old Italian noble family.
He comes from humble origins.


Ord med samme betydning (synonymer)come, descend


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Utsagnsord med lignende betydningcome, derive, hail

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk