Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: absorb

1. absorb (om relasjon) become imbued


Eksempler med tilsvarende betydningThe liquids, light, and gases absorb.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykksorb, take up


Mere spesifikke uttrykkassimilate, imbibe, reabsorb, resorb


Overordnet kategorichemical science, chemistry

2. absorb (om erkjendelse) take up mentally


Eksempler med tilsvarende betydningHe absorbed the knowledge or beliefs of his tribe.


Ord med samme betydning (synonymer)assimilate, ingest, take in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkacquire, larn, learn


Mere spesifikke uttrykkimbibe

3. absorb (om forhold) take up, as of debts or payments


Eksempler med tilsvarende betydningAbsorb the costs for something.


Ord med samme betydning (synonymer)take over


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfund

4. absorb (om relasjon) take in, also metaphorically


Eksempler med tilsvarende betydningThe sponge absorbs water well.
She drew strength from the minister's words.


Ord med samme betydning (synonymer)draw, imbibe, soak up, sop up, suck, suck up, take in, take up


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mere spesifikke uttrykkblot, mop, mop up, sponge up, wipe up

5. absorb (om endring) cause to become one with


Eksempler med tilsvarende betydningThe sales tax is absorbed into the state income tax.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkblend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, fuse, immix, meld, merge, mix

6. absorb (om vær) suck or take up or in


Eksempler med tilsvarende betydningA black star absorbs all matter.


Ord med samme betydning (synonymer)take in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykksuck, suck in


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)give out, emit, give off

7. absorb (om erkjendelse) devote (oneself) fully to


Eksempler med tilsvarende betydningHe immersed himself into his studies.


Ord med samme betydning (synonymer)engross, engulf, immerse, plunge, soak up, steep


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP


Mindre spesifikke uttrykkcenter, centre, concentrate, focus, pore, rivet


Mere spesifikke uttrykkdrink, drink in


Utsagnsord med lignende betydningimmerse, plunge

8. absorb (om relasjon) assimilate or take in


Eksempler med tilsvarende betydningThe immigrants were quickly absorbed into society.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinvite, receive, take in

9. absorb (om erkjendelse) consume all of one's attention or time


Eksempler med tilsvarende betydningHer interest in butterflies absorbs her completely.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to absorb Sue


Ord med samme betydning (synonymer)engage, engross, occupy


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinterest


Mere spesifikke uttrykkconsume, involve, rivet

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk