Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: imbibe

1. imbibe (om relasjon) take in, also metaphorically


Eksempler med tilsvarende betydningThe sponge absorbs water well.
She drew strength from the minister's words.


Ord med samme betydning (synonymer)absorb, draw, soak up, sop up, suck, suck up, take in, take up


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mere spesifikke uttrykkblot, mop, mop up, sponge up, wipe up

2. imbibe (om relasjon) take (gas, light or heat) into a solution


Ord med samme betydning (synonymer)assimilate


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabsorb

3. imbibe (om forbruk, inntak eller anvendelse) take in liquids


Eksempler med tilsvarende betydningThe patient must drink several liters each day.
The children like to drink soda.


Ord med samme betydning (synonymer)drink


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, have, ingest, take, take in


Mere spesifikke uttrykkbelt down, bolt down, down, drain the cup, drink down, drink up, guggle, gulp, gurgle, guzzle, kill, lap, lap up, lick, pop, pour down, quaff, sip, suck, swig, swill, swill down, toss off

4. imbibe (om erkjendelse) receive into the mind and retain


Eksempler med tilsvarende betydningImbibe ethical principles.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabsorb, assimilate, ingest, take in

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk