Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: meld

1. meld (om handling) a form of rummy using two decks of cards and four jokers; jokers and deuces are wild; the object is to form groups of the same rank


Ord med samme betydning (synonymer)basket rummy, canasta


Mindre spesifikke uttrykkrum, rummy


Mere spesifikke uttrykkbolivia, samba


Engelsk verb: meld

1. meld (om kommunikasjon) announce for a score; of cards in a card game


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkannounce, denote

2. meld (om endring) lose its distinct outline or shape; blend gradually


Eksempler med tilsvarende betydningHundreds of actors were melting into the scene.


Ord med samme betydning (synonymer)melt


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkblend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, fuse, immix, meld, merge, mix

3. meld (om endring) mix together different elements


Eksempler med tilsvarende betydningThe colors blend well.


Ord med samme betydning (synonymer)blend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, fuse, immix, merge, mix


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity


Mere spesifikke uttrykkabsorb, accrete, admix, alloy, blend in, conjugate, gauge, meld, melt, mix in, syncretise, syncretize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk