Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: spit

1. spit (om ting) a narrow strip of land that juts out into the sea


Termer med samme betydning (synonymer)tongue


Mindre specifikke termercape, ness


Vedrører disse specifikke termersand

2. spit (i anatomi) a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches


Termer med samme betydning (synonymer)saliva, spittle


Mindre specifikke termersecretion


Mere specifikke termerdribble, drivel, drool, slobber, tobacco juice


Omfatter disse overordnede termersalivary gland


Vedrører disse specifikke termerptyalin

3. spit (om genstand) a skewer for holding meat over a fire


Mindre specifikke termerskewer


Mere specifikke termerbrochette, turnspit


Omfatter disse overordnede termerrack, stand

4. spit (om handling) the act of spitting (forcefully expelling saliva)


Termer med samme betydning (synonymer)expectoration, spitting


Mindre specifikke termerejection, expulsion, forcing out, projection


Engelsk udsagnsord: spit

1. spit (i anatomi) expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningThe father of the victim spat at the alleged murderer.


Eksempler på anvendelseThe women spit water into the bowl


Termer med samme betydning (synonymer)ptyalise, ptyalize, spew, spue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termercough out, cough up, expectorate, spit out, spit up

2. spit (om kommunikation) utter with anger or contempt


Termer med samme betydning (synonymer)spit out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeremit, let loose, let out, utter

3. spit (om vejr) rain gently


Eksempler med tilsvarende betydningIt has only sprinkled, but the roads are slick.


Termer med samme betydning (synonymer)patter, pitter-patter, spatter, sprinkle


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre specifikke termerrain, rain down

4. spit (om relation) drive a skewer through


Eksempler med tilsvarende betydningSkewer the meat for the BBQ.


Termer med samme betydning (synonymer)skewer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerpin

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk