Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: sprinkle

1. sprinkle (om fenomen) a light shower that falls in some locations and not others nearby


Ord med samme betydning (synonymer)scattering, sprinkling


Mindre spesifikke uttrykkrain shower, shower

2. sprinkle (om handling) the act of sprinkling or splashing water


Eksempler med tilsvarende betydningBaptized with a sprinkling of holy water.
A sparge of warm water over the malt.


Ord med samme betydning (synonymer)sparge, sprinkling


Mindre spesifikke uttrykkwatering


Engelsk verb: sprinkle

1. sprinkle (om relasjon) distribute loosely


Eksempler med tilsvarende betydningHe scattered gun powder under the wagon.


Ord med samme betydning (synonymer)disperse, dot, dust, scatter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, bespangle, plash, spatter, splash, splash, splatter, splosh, splosh, spray, spray, sprinkle, swash

2. sprinkle (om relasjon) cause (a liquid) to spatter about, especially with force


Eksempler med tilsvarende betydningShe splashed the water around her.


Ord med samme betydning (synonymer)splash, splosh


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s something with something


Mindre spesifikke uttrykkdisperse, dot, dust, scatter, sprinkle


Mere spesifikke uttrykkdrizzle, moisten, salt

3. sprinkle (om vær) rain gently


Eksempler med tilsvarende betydningIt has only sprinkled, but the roads are slick.


Ord med samme betydning (synonymer)patter, pitter-patter, spatter, spit


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre spesifikke uttrykkrain, rain down

4. sprinkle (om endring) scatter with liquid; wet lightly


Eksempler med tilsvarende betydningSprinkle the lawn.


Eksempler på anvendelseThey sprinkle the bread with melted butter


Ord med samme betydning (synonymer)besprinkle, sparge


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkwet

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk