Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: performing arts

1. performing arts (om erkjendelse) arts or skills that require public performance


Mindre spesifikke uttrykkarts, humanistic discipline, humanities, liberal arts


Mere spesifikke uttrykkacting, dance, dancing, musical performance, performing, playacting, playing, saltation, terpsichore


Forekomster i samme kategoriact, audition, blaze away, cast, costume, debut, debut, debut, direct, give, grandstand, impersonate, interpret, miscast, perform, play, play, play, portray, practice, practise, premier, premier, premiere, premiere, present, read, recast, rehearse, render, represent, represent, sight-sing, sightsing, stage, stage direct, stunt, subtitle, try out, typecast, underperform

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk