Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: chafe

1. chafe (om tilstand) soreness and warmth caused by friction


Eksempler med tilsvarende betydningHe had a nasty chafe on his knee.


Mindre specifikke termerrawness, soreness, tenderness

2. chafe (om fornemmelse) anger produced by some annoying irritation


Termer med samme betydning (synonymer)annoyance, vexation


Mindre specifikke termeranger, choler, ire


Mere specifikke termeraggravation, displeasure, exasperation, frustration, harassment, irritation, pique, temper, torment


Engelsk udsagnsord: chafe

1. chafe (om opfattelse) become or make sore by or as if by rubbing


Termer med samme betydning (synonymer)fret, gall


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerirritate

2. chafe (om følelse) feel extreme irritation or anger


Eksempler med tilsvarende betydningHe was chafing at her suggestion that he stay at home while she went on a vacation.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerexperience, feel


Udsagnsord med lignende betydningannoy, bother, chafe, devil, get at, get to, gravel, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex

3. chafe (om følelse) cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations


Eksempler med tilsvarende betydningMosquitoes buzzing in my ear really bothers me.
It irritates me that she never closes the door after she leaves.


Termer med samme betydning (synonymer)annoy, bother, devil, get at, get to, gravel, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerdisplease


Mere specifikke termerantagonise, antagonize, beset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, eat into, fret, fret, get, get under one's skin, grate, harass, harry, hassle, molest, peeve, plague, provoke, rankle, ruffle


Udsagnsord med lignende betydningchafe

4. chafe (om relation) tear or wear off the skin or make sore by abrading


Eksempler med tilsvarende betydningThis leash chafes the dog's neck.


Termer med samme betydning (synonymer)excoriate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerabrade, abrase, corrade, rub down, rub off

5. chafe (om relation) cause friction


Eksempler med tilsvarende betydningMy sweater scratches.


Termer med samme betydning (synonymer)fray, fret, rub, scratch


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termeradjoin, contact, meet, touch

6. chafe (om ændring) warm by rubbing, as with the hands


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerwarm

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk