Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: grate

1. grate (om genstand) a frame of iron bars to hold a fire


Termer med samme betydning (synonymer)grating


Mindre specifikke termerframework


Omfatter disse overordnede termercooking stove, furnace, kitchen range, kitchen stove, range, stove

2. grate (om begivenhed) a harsh rasping sound made by scraping something


Mindre specifikke termernoise

3. grate (om genstand) a barrier that has parallel or crossed bars blocking a passage but admitting air


Termer med samme betydning (synonymer)grating


Mindre specifikke termerbarrier


Mere specifikke termergrille, radiator grille


Engelsk udsagnsord: grate

1. grate (om forhold) furnish with a grate


Eksempler med tilsvarende betydningA grated fireplace.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfurnish, provide, render, supply

2. grate (om følelse) gnaw into; make resentful or angry


Eksempler med tilsvarende betydningThe injustice rankled her.
His resentment festered.


Eksempler på anvendelseThe bad news will grate him


Termer med samme betydning (synonymer)eat into, fret, rankle


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre specifikke termerannoy, bother, chafe, devil, get at, get to, gravel, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex

3. grate (om relation) reduce to small shreds or pulverize by rubbing against a rough or sharp perforated surface


Eksempler med tilsvarende betydningGrate carrots and onions.
Grate nutmeg.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerrub

4. grate (om relation) make a grating or grinding sound by rubbing together


Eksempler med tilsvarende betydningGrate one's teeth in anger.


Termer med samme betydning (synonymer)grind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerbreak up, fragment, fragmentise, fragmentize


Mere specifikke termerchew, gnash, jaw, manducate, masticate


Kan forårsagerub

5. grate (om relation) scratch repeatedly


Eksempler med tilsvarende betydningThe cat scraped at the armchair.


Termer med samme betydning (synonymer)scrape


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerrub


Mere specifikke termerpaw

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk