Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: mount

1. mount (om dyr) a lightweight horse kept for riding only


Termer med samme betydning (synonymer)riding horse, saddle horse


Mindre specifikke termerEquus caballus, horse


Mere specifikke termerAmerican saddle horse, Appaloosa, Arab, Arabian, buckskin, cow pony, crow-bait, crowbait, dun, gray, grey, hack, Lipizzan, Lippizan, Lippizaner, Morgan, palfrey, Plantation walking horse, prancer, quarter horse, remount, Tennessee walker, Tennessee walking horse, Walking horse, warhorse

2. mount (om handling) the act of climbing something


Eksempler med tilsvarende betydningIt was a difficult climb to the top.


Termer med samme betydning (synonymer)climb


Mindre specifikke termerascending, ascension, ascent, rise


Mere specifikke termerclamber, mountain climbing, mountaineering, rock climbing, scaling

3. mount (om ting) a land mass that projects well above its surroundings; higher than a hill


Termer med samme betydning (synonymer)mountain


Mindre specifikke termerelevation, natural elevation


Mere specifikke termeralp, ben, seamount, volcano


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerBlack Hills


Omfatter disse specifikke termermountain peak, mountainside, versant

4. mount (om genstand) a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place


Eksempler med tilsvarende betydningThe diamond was in a plain gold mount.


Termer med samme betydning (synonymer)setting


Mindre specifikke termermounting


Mere specifikke termerpave

5. mount (om genstand) something forming a back that is added for strengthening


Termer med samme betydning (synonymer)backing


Mindre specifikke termerbed, layer, reinforcement, strengthener


Omfatter disse overordnede termerframework


Engelsk udsagnsord: mount

1. mount (om relation) attach to a support


Eksempler med tilsvarende betydningThey mounted the aerator on a floating.


Eksempler på anvendelseThe men mount the bookshelves


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerattach


Mere specifikke termerremount

2. mount (om ændring) go up or advance


Eksempler med tilsvarende betydningSales were climbing after prices were lowered.


Termer med samme betydning (synonymer)climb, rise, wax


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerincrease


Mere specifikke termeradvance, gain, jump


Termer med modsat betydning (antonymer)wane

3. mount (om ændring) fix onto a backing, setting, or support


Eksempler med tilsvarende betydningMount slides for macroscopic analysis.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfix, gear up, prepare, ready, set, set up

4. mount (om tilvejebringelse) put up or launch


Eksempler med tilsvarende betydningMount a campaign against pornography.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerinitiate, pioneer

5. mount (om bevægelse) get up on the back of


Eksempler med tilsvarende betydningMount a horse.


Termer med samme betydning (synonymer)bestride, climb on, get on, hop on, jump on, mount up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termermove


Mere specifikke termerremount


Termer med modsat betydning (antonymer)hop out, get off

6. mount (om bevægelse) go upward with gradual or continuous progress


Eksempler med tilsvarende betydningDid you ever climb up the hill behind your house?.


Termer med samme betydning (synonymer)climb, climb up, go up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Mere specifikke termerescalade, mountaineer, ramp, ride, scale

7. mount (om tilvejebringelse) prepare and supply with the necessary equipment for execution or performance


Eksempler med tilsvarende betydningMount a theater production.
Mount an attack.
Mount a play.


Termer med samme betydning (synonymer)put on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdevise, get up, machinate, organise, organize, prepare


Mere specifikke termerrerun

8. mount (om relation) copulate with


Eksempler med tilsvarende betydningThe bull was riding the cow.


Termer med samme betydning (synonymer)ride


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termercopulate, couple, mate, pair


Overordnet emneområdemammal, mammalian

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk