Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: thrust

1. thrust (om fænomen) the force used in pushing


Eksempler med tilsvarende betydningThe push of the water on the walls of the tank.
The thrust of the jet engines.


Termer med samme betydning (synonymer)push


Mindre specifikke termerforce

2. thrust (om handling) a strong blow with a knife or other sharp pointed instrument


Eksempler med tilsvarende betydningOne strong stab to the heart killed him.


Termer med samme betydning (synonymer)knife thrust, stab


Mindre specifikke termerblow


Mere specifikke termerlunge, passado, remise, straight thrust

3. thrust (om handling) the act of applying force to propel something


Eksempler med tilsvarende betydningAfter reaching the desired velocity the drive is cut off.


Termer med samme betydning (synonymer)drive, driving force


Mindre specifikke termeractuation, propulsion


Mere specifikke termerfirewall, impetus, impulse, impulsion

4. thrust (om kommunikation) verbal criticism


Eksempler med tilsvarende betydningHe enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians.


Mindre specifikke termercriticism, unfavorable judgment

5. thrust (om handling) a sharp hand gesture (resembling a blow)


Eksempler med tilsvarende betydningHe warned me with a jab with his finger.
He made a thrusting motion with his fist.


Termer med samme betydning (synonymer)jab, jabbing, poke, poking, thrusting


Mindre specifikke termergesture


Engelsk udsagnsord: thrust

1. thrust (om bevægelse) push forcefully


Eksempler med tilsvarende betydningHe thrust his chin forward.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerforce, push


Mere specifikke termerboost, dig, dig, drive, force, jab, jab, poke, pound, prod, punch, ram, ram, ram down, shoulder, stab, stab

2. thrust (om bevægelse) press or force


Eksempler med tilsvarende betydningStuff money into an envelope.
She thrust the letter into his hand.


Eksempler på anvendelseThey thrust the books into the box


Termer med samme betydning (synonymer)shove, squeeze, stuff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerforce, push

3. thrust (om bevægelse) make a thrusting forward movement


Termer med samme betydning (synonymer)hurl, hurtle, lunge


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termermove


Mere specifikke termerdart, riposte

4. thrust (om kommunikation) impose urgently, importunately, or inexorably


Eksempler med tilsvarende betydningShe forced her diet fads on him.


Termer med samme betydning (synonymer)force


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something on somebody.
Somebody ----s somebody to INFINITIVE.
Somebody ----s somebody into V-ing something


Mindre specifikke termercompel, obligate, oblige


Mere specifikke termerstick, sting

5. thrust (om relation) penetrate or cut through with a sharp instrument


Termer med samme betydning (synonymer)pierce


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerpenetrate, perforate


Mere specifikke termercenter punch, empale, gore, horn, impale, lance, peg, spike, stick, stick, transfix, tusk

6. thrust (om tilstand) force (molten rock) into pre-existing rock


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Udsagnsord med lignende betydningpush up, thrust


Overordnet emneområdegeology

7. thrust (om tilstand) push upward


Eksempler med tilsvarende betydningThe front of the trains that had collided head-on thrust up into the air.


Termer med samme betydning (synonymer)push up


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerjut, jut out, project, protrude, stick out


Udsagnsord med lignende betydningthrust

8. thrust (om relation) place or put with great energy


Eksempler med tilsvarende betydningShe threw the blanket around the child.
Thrust the money in the hands of the beggar.


Termer med samme betydning (synonymer)throw


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre specifikke termerlay, place, pose, position, put, set


Mere specifikke termerpop

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk