Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: peg

1. peg (om genstand) a wooden pin pushed or driven into a surface


Termer med samme betydning (synonymer)nog


Mindre specifikke termerpin


Mere specifikke termergolf tee, tee, tent peg, treenail, trenail, trunnel

2. peg (om kommunikation) small markers inserted into a surface to mark scores or define locations etc.


Termer med samme betydning (synonymer)pin


Mindre specifikke termermark, marker, marking

3. peg (i anatomi) informal terms for the leg


Eksempler med tilsvarende betydningFever left him weak on his sticks.


Termer med samme betydning (synonymer)pin, stick


Mindre specifikke termerleg

4. peg (om genstand) a prosthesis that replaces a missing leg


Termer med samme betydning (synonymer)leg, pegleg, wooden leg


Mindre specifikke termerprosthesis, prosthetic device

5. peg (om genstand) regulator that can be turned to regulate the pitch of the strings of a stringed instrument


Mindre specifikke termerregulator


Omfatter disse overordnede termerstringed instrument

6. peg (om genstand) a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar in place and acts as a fulcrum for rowing


Termer med samme betydning (synonymer)oarlock, pin, rowlock, thole, tholepin


Mindre specifikke termerholder


Omfatter disse overordnede termerdinghy, dory, rowboat


Engelsk udsagnsord: peg

1. peg (om adfærd) succeed in obtaining a position


Eksempler med tilsvarende betydningHe nailed down a spot at Harvard.


Termer med samme betydning (synonymer)nail, nail down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbring home the bacon, come through, deliver the goods, succeed, win

2. peg (om relation) pierce with a wooden pin or knock or thrust a wooden pin into


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerpierce, thrust

3. peg (om relation) fasten or secure with a wooden pin


Eksempler med tilsvarende betydningPeg a tent.


Termer med samme betydning (synonymer)peg down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerattach

4. peg (om ændring) stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by legislation or market operations


Eksempler med tilsvarende betydningThe weak currency was pegged to the US Dollar.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerstabilise, stabilize

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk