Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: smoke

1. smoke (om fenomen) a cloud of fine particles suspended in a gas


Ord med samme betydning (synonymer)fume


Mindre spesifikke uttrykkaerosol


Mere spesifikke uttrykkgun smoke, smother

2. smoke (om prosess) a hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion


Eksempler med tilsvarende betydningThe fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles.


Ord med samme betydning (synonymer)smoking


Mindre spesifikke uttrykkevaporation, vapor, vaporisation, vaporization, vapour

3. smoke (om kommunikasjon) an indication of some hidden activity


Eksempler med tilsvarende betydningWith all that smoke there must be a fire somewhere.


Mindre spesifikke uttrykkindicant, indication

4. smoke (om egenskap) something with no concrete substance


Eksempler med tilsvarende betydningHis dreams all turned to smoke.
It was just smoke and mirrors.


Mindre spesifikke uttrykkinsubstantiality


Overordnet anvendelsecolloquialism

5. smoke (om gjenstand) tobacco leaves that have been made into a cylinder


Ord med samme betydning (synonymer)roll of tobacco


Mindre spesifikke uttrykkbaccy, tobacco


Mere spesifikke uttrykkbutt, cigar, cigaret, cigarette, coffin nail, fag

6. smoke (om gjenstand) street names for marijuana


Ord med samme betydning (synonymer)dope, gage, grass, green goddess, locoweed, Mary Jane, pot, sens, sess, skunk, weed


Mindre spesifikke uttrykkcannabis, ganja, marihuana, marijuana

7. smoke (om handling) the act of smoking tobacco or other substances


Eksempler med tilsvarende betydningHe went outside for a smoke.
Smoking stinks.


Ord med samme betydning (synonymer)smoking


Mindre spesifikke uttrykkbreathing, external respiration, respiration, ventilation


Mere spesifikke uttrykkpuffing


Omfatter disse spesifikke uttrykkdrag, puff, pull

8. smoke (om handling) (baseball) a pitch thrown with maximum velocity


Eksempler med tilsvarende betydningHe swung late on the fastball.
He showed batters nothing but smoke.


Ord med samme betydning (synonymer)bullet, fastball, heater, hummer


Mindre spesifikke uttrykkdelivery, pitch


Mere spesifikke uttrykkslider


Overordnet kategoribaseball, baseball game


Engelsk verb: smoke

1. smoke (om forbruk, inntak eller anvendelse) inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes


Eksempler med tilsvarende betydningWe never smoked marijuana.
Do you smoke?.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, have, ingest, take, take in


Mere spesifikke uttrykkchain-smoke, inhale, puff, whiff


Kan forårsakebreathe in, breathe out, exhale, expire, inhale, inspire

2. smoke (om vær) emit a cloud of fine particles


Eksempler med tilsvarende betydningThe chimney was fuming.


Ord med samme betydning (synonymer)fume


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, give off, give out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk