Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: loosen up

1. loosen up (om relasjon) cause to become unblocked


Eksempler med tilsvarende betydningThe medicine unstuffed my nose in minutes!.


Ord med samme betydning (synonymer)unstuff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisengage, free


Mere spesifikke uttrykkunblock


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)choke up, lug, stuff, block

2. loosen up (om adferd) become less tense, less formal, or less restrained, and assume a friendlier manner


Eksempler med tilsvarende betydningOur new colleague relaxed when he saw that we were a friendly group.


Ord med samme betydning (synonymer)relax


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkact, behave, do

3. loosen up (i anatomi) make one's body limber or suppler by stretching, as if to prepare for strenuous physical activity


Ord med samme betydning (synonymer)limber up, warm up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkexercise, work out

4. loosen up (i anatomi) become less tense, rest, or take one's ease


Eksempler med tilsvarende betydningHe relaxed in the hot tub.
Let's all relax after a hard day's work.


Eksempler på anvendelseSam and Sue loosen up


Ord med samme betydning (synonymer)decompress, relax, slow down, unbend, unwind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody's (body part) ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange state, turn


Mere spesifikke uttrykksit back, take it easy, vege out, vegetate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)tense up, tense

5. loosen up (i anatomi) cause to feel relaxed


Eksempler med tilsvarende betydningA hot bath always relaxes me.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to loosen up Sue


Ord med samme betydning (synonymer)make relaxed, relax, unlax, unstrain, unwind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkaffect


Mere spesifikke uttrykkunbend


Medførerdecompress, loosen up, relax, slow down, unbend, unwind


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)tense up, tense, strain

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk