Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: loosen up

1. loosen up (om relation) cause to become unblocked


Eksempler med tilsvarende betydningThe medicine unstuffed my nose in minutes!.


Termer med samme betydning (synonymer)unstuff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdisengage, free


Mere specifikke termerunblock


Termer med modsat betydning (antonymer)choke up, lug, stuff, block

2. loosen up (om adfærd) become less tense, less formal, or less restrained, and assume a friendlier manner


Eksempler med tilsvarende betydningOur new colleague relaxed when he saw that we were a friendly group.


Termer med samme betydning (synonymer)relax


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeract, behave, do

3. loosen up (i anatomi) make one's body limber or suppler by stretching, as if to prepare for strenuous physical activity


Termer med samme betydning (synonymer)limber up, warm up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerexercise, work out

4. loosen up (i anatomi) become less tense, rest, or take one's ease


Eksempler med tilsvarende betydningHe relaxed in the hot tub.
Let's all relax after a hard day's work.


Eksempler på anvendelseSam and Sue loosen up


Termer med samme betydning (synonymer)decompress, relax, slow down, unbend, unwind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody's (body part) ----s


Mindre specifikke termerchange state, turn


Mere specifikke termersit back, take it easy, vege out, vegetate


Termer med modsat betydning (antonymer)tense up, tense

5. loosen up (i anatomi) cause to feel relaxed


Eksempler med tilsvarende betydningA hot bath always relaxes me.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to loosen up Sue


Termer med samme betydning (synonymer)make relaxed, relax, unlax, unstrain, unwind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termeraffect


Mere specifikke termerunbend


Medførerdecompress, loosen up, relax, slow down, unbend, unwind


Termer med modsat betydning (antonymer)tense up, tense, strain

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk