Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: fascinate

1. fascinate (om tilstand) cause to be interested or curious


Termer med samme betydning (synonymer)intrigue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerinterest, matter to


Mere specifikke termergrab, seize

2. fascinate (om følelse) to render motionless, as with a fixed stare or by arousing terror or awe


Eksempler med tilsvarende betydningThe snake charmer fascinates the cobra.


Termer med samme betydning (synonymer)grip, spellbind, transfix


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerinterest

3. fascinate (om følelse) attract; cause to be enamored


Eksempler med tilsvarende betydningShe captured all the men's hearts.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to fascinate Sue


Termer med samme betydning (synonymer)becharm, beguile, bewitch, captivate, capture, catch, charm, enamor, enamour, enchant, entrance, trance


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerappeal, attract


Mere specifikke termerhold, work

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk