Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: antiquity

1. antiquity (om tid) the historic period preceding the Middle Ages in Europe


Mindre spesifikke uttrykkage, historic period


Omfatter disse overordnede uttrykkenehistory


Forekomster i samme kategoriAna, augur, auspex, Bacchus, bay wreath, catacomb, centurion, Chinese deity, choragus, circus, dithyramb, Egyptian deity, galley, gladiator, Greek deity, humor, humour, laurel, laurel wreath, Lug, Lugh, lustrum, Norse deity, paean, pantheon, pean, Persian deity, Phrygian deity, pontifex, procurator, Ra, Re, Roman, Roman deity, Romanic, Semitic deity, sibyl, toga virilis, torch race, tribune

2. antiquity (om egenskap) extreme oldness


Ord med samme betydning (synonymer)ancientness


Mindre spesifikke uttrykkoldness

3. antiquity (om gjenstand) an artifact surviving from the past


Mindre spesifikke uttrykkartefact, artifact


Mere spesifikke uttrykkantique, relic, Roman building, stela, stele

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk