Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Phrygian deity

1. Phrygian deity (om person) deity of the ancient Phrygians of west central Asia Minor


Mindre spesifikke uttrykkdeity, divinity, god, immortal


Eksempler på mere spesifikke uttrykkCybele, Dindymene, Great Mother, Magna Mater, Mater Turrita


Overordnet kategoriantiquity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk