Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Persian deity

1. Persian deity (om person) a deity worshiped by the ancient Persians


Mindre spesifikke uttrykkdeity, divinity, god, immortal


Eksempler på mere spesifikke uttrykkAhriman, Ahura Mazda, Mithra, Mithras, Ormazd, Ormuzd, Zurvan


Overordnet kategoriantiquity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk