Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Persian deity

1. Persian deity (om person) a deity worshiped by the ancient Persians


Mindre spesifikke uttrykkdeity, divinity, god, immortal


Eksempler på mere spesifikke uttrykkAhriman, Ahura Mazda, Mithra, Mithras, Ormazd, Ormuzd, Zurvan


Overordnet kategoriantiquity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk