Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: Egyptian deity

1. Egyptian deity (om person) a deity worshipped by the ancient Egyptians


Mindre spesifikke uttrykkdeity, divinity, god, immortal


Mere spesifikke uttrykkAmen, Amon, Amun


Eksempler på mere spesifikke uttrykkAmen-Ra, Amon-Ra, Amun Ra, Anpu, Anubis, Aten, Aton, Bast, Eye of Ra, Geb, Horus, Isis, Keb, Khepera, Min, Nephthys, Nut, Osiris, Ptah, Ra, Re, Sekhet, Set, Seth, Thoth


Overordnet kategoriantiquity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk