Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: harsh

1. harsh unpleasantly stern


Eksempler med tilsvarende betydningWild and harsh country full of hot sand and cactus.
The nomad life is rough and hazardous.


Ord med samme betydning (synonymer)rough


Uttrykk med lignende betydningunpleasant


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)pleasant

2. harsh disagreeable to the senses


Eksempler med tilsvarende betydningThe harsh cry of a blue jay.
Harsh cognac.
The harsh white light makes you screw up your eyes.
Harsh irritating smoke filled the hallway.


Uttrykk med lignende betydningunpleasant


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)pleasant

3. harsh of textures that are rough to the touch or substances consisting of relatively large particles


Eksempler med tilsvarende betydningCoarse meal.
Coarse sand.
A coarse weave.


Ord med samme betydning (synonymer)coarse


Uttrykk med lignende betydningcoarse-grained, coarse-grained, farinaceous, grainy, granular, granulated, granulose, gritty, large-grained, loose, mealy, open, plush-like, plushy


Se ogsårough, unsmooth


Kjennetegner disse uttrykkenetexture


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fine

4. harsh unkind or cruel or uncivil


Eksempler med tilsvarende betydningHad harsh words.
A harsh and unlovable old tyrant.
A rough answer.


Ord med samme betydning (synonymer)rough


Uttrykk med lignende betydningunkind


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)kind

5. harsh severe


Eksempler med tilsvarende betydningA harsh penalty.


Uttrykk med lignende betydningheavy


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)light

6. harsh sharply disagreeable; rigorous


Eksempler med tilsvarende betydningThe harsh facts of court delays.
An abrasive character.


Ord med samme betydning (synonymer)abrasive


Uttrykk med lignende betydningdisagreeable


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)agreeable

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk