Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: redact

1. redact (om person) someone who puts text into appropriate form for publication


Ord med samme betydning (synonymer)redactor, reviser, rewrite man, rewriter


Mindre spesifikke uttrykkeditor, editor in chief


Mere spesifikke uttrykkabbreviator, abridger


Engelsk verb: redact

1. redact (om kommunikasjon) formulate in a particular style or language


Eksempler med tilsvarende betydningI wouldn't put it that way.
She cast her request in very polite language.


Ord med samme betydning (synonymer)cast, couch, frame, put


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkarticulate, formulate, give voice, phrase, word

2. redact (om endring) prepare for publication or presentation by correcting, revising, or adapting


Eksempler med tilsvarende betydningEdit a book on lexical semantics.
She edited the letters of the politician so as to omit the most personal passages.


Eksempler på anvendelseThey won't redact the story


Ord med samme betydning (synonymer)edit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkalter, black out, blank out, bracket, bracket out, copyedit, copyread, cut up, falsify, hack, interpolate, subedit

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk