Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: corroborate

1. corroborate (om erkjendelse) establish or strengthen as with new evidence or facts


Eksempler med tilsvarende betydningHis story confirmed my doubts.
The evidence supports the defendant.


Ord med samme betydning (synonymer)affirm, confirm, substantiate, support, sustain


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mere spesifikke uttrykkback, back up, demonstrate, document, establish, prove, shew, show, validate, verify, vouch


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)negate, contradict

2. corroborate (om kommunikasjon) give evidence for


Ord med samme betydning (synonymer)validate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconfirm, reassert


Mere spesifikke uttrykkcircumstantiate

3. corroborate (om tilstand) support with evidence or authority or make more certain or confirm


Eksempler med tilsvarende betydningThe stories and claims were born out by the evidence.


Ord med samme betydning (synonymer)bear out, support, underpin


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkagree, check, correspond, fit, gibe, jibe, match, tally

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk