Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: confirm

1. confirm (om erkjendelse) establish or strengthen as with new evidence or facts


Eksempler med tilsvarende betydningHis story confirmed my doubts.
The evidence supports the defendant.


Ord med samme betydning (synonymer)affirm, corroborate, substantiate, support, sustain


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mere spesifikke uttrykkback, back up, demonstrate, document, establish, prove, shew, show, validate, verify, vouch


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)negate, contradict

2. confirm (om kommunikasjon) strengthen or make more firm


Eksempler med tilsvarende betydningThe witnesses confirmed the victim's account.


Eksempler på anvendelseThey confirm that there was a traffic accident


Ord med samme betydning (synonymer)reassert


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkaffirm


Mere spesifikke uttrykkcorroborate, justify, maintain, reconfirm, uphold, validate, verify, warrant

3. confirm (om endring) make more firm


Eksempler med tilsvarende betydningConfirm thy soul in self-control!.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbeef up, fortify, strengthen

4. confirm (om adferd) support a person for a position


Eksempler med tilsvarende betydningThe Senate confirmed the President's candidate for Secretary of Defense.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkapprove, O.K., okay, sanction

5. confirm (om adferd) administer the rite of confirmation to


Eksempler med tilsvarende betydningThe children were confirmed in their mother's faith.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcovenant


Overordnet kategorifaith, organized religion, religion

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk