Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: dot

1. dot (om form) a very small circular shape


Eksempler med tilsvarende betydningA row of points.
Draw lines between the dots.


Ord med samme betydning (synonymer)point


Mindre spesifikke uttrykkdisc, disk, saucer

2. DoT (om gruppe) the United States federal department that institutes and coordinates national transportation programs; created in 1966


Ord med samme betydning (synonymer)Department of Transportation, Transportation


Mindre spesifikke uttrykkexecutive department


Omfatter disse spesifikke uttrykkFAA, Federal Aviation Agency, Transportation Security Administration, TSA, U. S. Coast Guard, United States Coast Guard, US Coast Guard

3. dot (om kommunikasjon) the shorter of the two telegraphic signals used in Morse code


Ord med samme betydning (synonymer)dit


Mindre spesifikke uttrykkradiotelegraphic signal, telegraphic signal


Omfatter disse overordnede uttrykkeneinternational Morse code, Morse, Morse code

4. dot (om gjenstand) street name for lysergic acid diethylamide


Ord med samme betydning (synonymer)acid, back breaker, battery-acid, dose, Elvis, loony toons, Lucy in the sky with diamonds, pane, superman, window pane, Zen


Mindre spesifikke uttrykkLSD, lysergic acid diethylamide


Engelsk verb: dot

1. dot (om tilstand) scatter or intersperse like dots or studs


Eksempler med tilsvarende betydningHills constellated with lights.


Ord med samme betydning (synonymer)constellate, stud


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcontinue, cover, extend

2. dot (om relasjon) distribute loosely


Eksempler med tilsvarende betydningHe scattered gun powder under the wagon.


Ord med samme betydning (synonymer)disperse, dust, scatter, sprinkle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, bespangle, plash, spatter, splash, splash, splatter, splosh, splosh, spray, spray, sprinkle, swash

3. dot (om kommunikasjon) make a dot or dots


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkwrite

4. dot (om endring) mark with a dot


Eksempler med tilsvarende betydningDot your `i's.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmark

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk