Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: sprinkle

1. sprinkle (om fænomen) a light shower that falls in some locations and not others nearby


Termer med samme betydning (synonymer)scattering, sprinkling


Mindre specifikke termerrain shower, shower

2. sprinkle (om handling) the act of sprinkling or splashing water


Eksempler med tilsvarende betydningBaptized with a sprinkling of holy water.
A sparge of warm water over the malt.


Termer med samme betydning (synonymer)sparge, sprinkling


Mindre specifikke termerwatering


Engelsk udsagnsord: sprinkle

1. sprinkle (om relation) distribute loosely


Eksempler med tilsvarende betydningHe scattered gun powder under the wagon.


Termer med samme betydning (synonymer)disperse, dot, dust, scatter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerdischarge


Mere specifikke termeraerosolise, aerosolize, bespangle, plash, spatter, splash, splash, splatter, splosh, splosh, spray, spray, sprinkle, swash

2. sprinkle (om relation) cause (a liquid) to spatter about, especially with force


Eksempler med tilsvarende betydningShe splashed the water around her.


Termer med samme betydning (synonymer)splash, splosh


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s something with something


Mindre specifikke termerdisperse, dot, dust, scatter, sprinkle


Mere specifikke termerdrizzle, moisten, salt

3. sprinkle (om vejr) rain gently


Eksempler med tilsvarende betydningIt has only sprinkled, but the roads are slick.


Termer med samme betydning (synonymer)patter, pitter-patter, spatter, spit


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre specifikke termerrain, rain down

4. sprinkle (om ændring) scatter with liquid; wet lightly


Eksempler med tilsvarende betydningSprinkle the lawn.


Eksempler på anvendelseThey sprinkle the bread with melted butter


Termer med samme betydning (synonymer)besprinkle, sparge


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerwet

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk