Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: edit out

1. edit out (om endring) cut and assemble the components of


Eksempler med tilsvarende betydningEdit film.
Cut recording tape.


Eksempler på anvendelseThey will edit out the duet


Ord med samme betydning (synonymer)cut, edit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Utsagnsord med lignende betydningabbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk