Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: gum

1. gum (om mat) a preparation (usually made of sweetened chicle) for chewing


Ord med samme betydning (synonymer)chewing gum


Mindre spesifikke uttrykkconfection, sweet


Mere spesifikke uttrykkbubble gum, gum ball


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenechicle, chicle gum

2. gum (i anatomi) the tissue (covered by mucous membrane) of the jaws that surrounds the bases of the teeth


Ord med samme betydning (synonymer)gingiva


Mindre spesifikke uttrykkanimal tissue


Omfatter disse overordnede uttrykkenemouth, oral cavity, oral fissure, rima oris

3. gum (om masse eller substans) any of various substances (soluble in water) that exude from certain plants; they are gelatinous when moist but harden on drying


Mindre spesifikke uttrykkexudate, exudation


Mere spesifikke uttrykkagar, agar-agar, algin, alginic acid, ammoniac, balata, Bengal kino, butea gum, butea kino, carrageenan, carrageenin, cherry-tree gum, chicle, chicle gum, conima, dragon's blood, eucalyptus gum, eucalyptus kino, euphorbium, frankincense, galbanum, ghatti, ghatti gum, guar gum, gum acacia, gum albanum, gum ammoniac, gum arabic, gum butea, gum eurphorbium, gum kino, gum olibanum, gum sangapenum, gutta balata, gutta-percha, karaya gum, kino, kino gum, lacquer, liquidambar, mesquite gum, mucilage, olibanum, opopanax, red gum, sangapenum, sterculia gum, sweet gum, thus, tragacanth

4. gum (om masse eller substans) cement consisting of a sticky substance that is used as an adhesive


Ord med samme betydning (synonymer)glue, mucilage


Mindre spesifikke uttrykkcement


Mere spesifikke uttrykkanimal glue, casein glue, fish glue, marine glue

5. gum (om plante) wood or lumber from any of various gum trees especially the sweet gum


Ord med samme betydning (synonymer)gumwood


Mindre spesifikke uttrykkwood


Mere spesifikke uttrykkhazelwood, red gum, satin walnut, sweet gum


Vedrørende disse overordnede uttrykkenegum, gum tree

6. gum (om plante) any of various trees of the genera Eucalyptus or Liquidambar or Nyssa that are sources of gum


Ord med samme betydning (synonymer)gum tree


Mindre spesifikke uttrykktree


Mere spesifikke uttrykkeucalypt, eucalyptus, eucalyptus tree, liquidambar, tupelo, tupelo tree


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenegum, gumwood


Engelsk verb: gum

1. gum (om relasjon) cover, fill, fix or smear with or as if with gum


Eksempler med tilsvarende betydningIf you gum the tape it is stronger.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkapply, put on

2. gum (om forbruk, inntak eller anvendelse) grind with the gums; chew without teeth and with great difficulty


Eksempler med tilsvarende betydningThe old man had no teeth left and mumbled his food.


Ord med samme betydning (synonymer)mumble


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchew, jaw, manducate, masticate

3. gum (om endring) become sticky


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

4. gum (i anatomi) exude or form gum


Eksempler med tilsvarende betydningThese trees gum in the Spring.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkexudate, exude, ooze, ooze out, transude

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk