Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: ladino

1. ladino (om person) a person of mixed racial ancestry (especially mixed European and Native American ancestry)


Ord med samme betydning (synonymer)mestizo


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Overordnet regionAmerica, the States, U.S., U.S.A., United States, United States of America, US, USA

2. Ladino (om kommunikasjon) the Spanish dialect spoken by Sephardic Jews but written in the Hebrew script


Ord med samme betydning (synonymer)Judeo-Spanish


Mindre spesifikke uttrykkSpanish

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk