Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: gist

1. gist (om kommunikasjon) the central meaning or theme of a speech or literary work


Ord med samme betydning (synonymer)burden, core, effect, essence


Mindre spesifikke uttrykkimport, meaning, significance, signification

2. gist (om erkjendelse) the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience


Eksempler med tilsvarende betydningThe gist of the prosecutor's argument.
The heart and soul of the Republican Party.
The nub of the story.


Ord med samme betydning (synonymer)center, centre, core, essence, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum


Mindre spesifikke uttrykkcognitive content, content, mental object


Mere spesifikke uttrykkbare bones, haecceity, hypostasis, quiddity, quintessence, stuff

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk