Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: pith

1. pith (om plante) soft spongelike central cylinder of the stems of most flowering plants


Mindre spesifikke uttrykkplant tissue


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneparenchyma

2. pith (om erkjendelse) the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience


Eksempler med tilsvarende betydningThe gist of the prosecutor's argument.
The heart and soul of the Republican Party.
The nub of the story.


Ord med samme betydning (synonymer)center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, substance, sum


Mindre spesifikke uttrykkcognitive content, content, mental object


Mere spesifikke uttrykkbare bones, haecceity, hypostasis, quiddity, quintessence, stuff


Engelsk verb: pith

1. pith (om forhold) remove the pith from (a plant)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkget rid of, remove

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk