Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: quiddity

1. quiddity (om kommunikasjon) an evasion of the point of an argument by raising irrelevant distinctions or objections


Ord med samme betydning (synonymer)cavil, quibble


Mindre spesifikke uttrykkequivocation, evasion

2. quiddity (om erkjendelse) the essence that makes something the kind of thing it is and makes it different from any other


Ord med samme betydning (synonymer)haecceity


Mindre spesifikke uttrykkcenter, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk