Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: TiB

1. TiB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 gibibytes or 2^40 (1,099,511,627,776) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)TB, tebibyte, terabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkG, GB, GiB, gibibyte, gigabyte


Omfatter disse overordnede uttrykkenePB, pebibyte, petabyte, PiB

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk